Objednávka konečného užívateľa výhod

Všetkým podnikateľom s vlastnou s.r.o. pribudla nová zákonná povinnosť, do konca roka zapísať nový dokument do Obchodného Registra

Všetkým podnikateľom podnikajúcim prostredníctvom s.r.o., ktorí založili svoje spoločnosti pred 1.11.2018 pribudla nová povinnosť. Do 31. decembra 2019 má každá právnická osoba povinnosť v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu zapísať konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného registra SR (ORSR). Ponúkame Vám rýchle a spoľahlivé riešenie tejto zákonnej povinnosti. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo nášho právneho oddelenia pri určovaní konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti a podanie návrhu na zápis údajov o KUV do Obchodného registra SR.

Hrozia pokuty za nesplnenie povinnosti

Za nesplnenie tejto povinnosti hrozia pokuty do výšky 3310€. Sme toho názoru, že zákon je len ďalšou byrokraciou pre podnikateľov, ale pokiaľ je zákon platný, musíme ho dodržiavať.

Všetko potrebné vybavíme za Vás s maximálnou odbornosťou

V cene 99€ zabezpečíme analýzu Vašej spoločnosti, odborné podnikateľské poradenstvo prostredníctvom našich právnikov a zápis potrebných dokumentov do Obchodného registra. Celý postup prebehne rýchlo a s Vašou minimálnou námahou.

Ako to funguje?

1. vyplníte formulár obsahujúci údaje, ktoré sú nevyhnutné na podanie návrhu na zápis KUV do ORSR (počas vypĺňania sa na nás viete kedykoľvek obrátiť)

2. zašleme Vám tlačivo splnomocňujúce nás na zápis KUV do ORSR

3. po jeho podpísaní za Vás vybavíme všetky potrebné náležitosti, a Vám bude zaslané potvrdenie o úspešnom zápise KUV Vašej spoločnosti do ORSR.

Pre viac informácii volajte na 0948 094 470

Objednávkový formulár


Ponúkame:
Vypracovanie dokumentácie konečného užívateľa výhod so zapísaním na príslušné miesta
(s vašim splnomocnením)99€ bez DPH/firma

V prípade viacerých firiem prosím spravte pre každú samostatnú objednávku

* naša spoločnosť disponuje profesijným poistením zodpovednosti za škodu do výšky 50 000€


Email:


Potrebný na potvrdenie objednávky

Telefón:
Fakturačné údaje:

Dodacia adresa (iba ak sa líši od fakturačnej):
Firma:    
Titul: Titul:
Meno: Meno:
Priezvisko: Priezvisko:
Ulica a číslo: Ulica a číslo:
PSČ: PSČ:
Mesto: Mesto:
Štát: Štát:
IČO:    
DIČ:    
Ste platcom DPH?    
   

Poznámka:


CAPTCHA code
Opíšte text:
Nečitateľný text ? Kliknutím na obrázok ho zmeníte.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania objendávky.

Kliknutím vyššie si u Vás záväzne objednávam vypracovanie dokumentácie konečného užívateľa výhod.